VYBRANÉ REFERENCIE
  Vybrané referencie:
Príprava žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v rámci programu ISPA, ako napr. Banská Bystrica, Zvolen, Komárno, Žitný ostrov, Juhovýchodný Zemplín, Liptov, Poprad a pod.
Príprava žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v rámci programu Phare projektov ako napr. Zemplínska Šírava, Biela Orava, Poprad-Dunajec a pod.
Príprava žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v rámci Kohézneho fondu ako napr. Horné Kysuce, ČOV Sever a pod.
Príprava súťažných podkladov pre vodárenské spoločnosti na výber zhotoviteľa stavby ako aj pre výber stavebného dozoru pre projekty ISPA a KF v zmysle zmluvných podmienok FIDIC: Zvolen, Komárno, Juhovýchodný Zemplín, Liptov, Martin, Žilina, Poprad, Košice, Horné Kysuce, Liptovská Lužná, Hubová, Papradno, Trnové, Turčianske Teplice a Horný Turiec, Valča, Piešťany, Stará Ľubovňa, Holíč ako aj pre ďalšie projekty ako napr., Veľká Lomnica, Nitra, Štúrovo, Sereď, Zlaté Moravce, Sládkovičovo, Martin, Martin-Ostredok, Turčiansky Peter, Necpaly, Podunajské Biskupice a pod.
Príprava vzorových súťažných podkladov pre Národnú Diaľničnú Spoločnosť, a.s. (NDS, a.s.) pre výber zhotoviteľa stavebných prác (červený aj žltý FIDIC) ako aj pre výber stavebného dozoru.
Poradenská činnosť pre NDS, a.s. počas prípravy súťažných podkladov diaľničných úsekov Fričovce - Svinia, Dubná Skala - Turany, Jánovce - Jablonov a pod. pre výber zhotoviteľa stavebných prác (žltý FIDIC) ako aj pre výber stavebného dozoru.
Poradenská činnosť pre ŽSR pri príprave súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavebných prác (žltý FIDIC) projektu Terminálu intermodálnej prepravy v Žiline.
Obstarávanie projektov Kohézneho fondu, napr. Ilava, Papradno, Liptovská Lužná, Hubová, Nitra, Valča, Martin-Ostredok, Turčiansky Peter, Necpaly, Podunajské Biskupice a pod.
Poradenská činnosť pre Ernst Basler + Partner AG, Zürich pri posudzovaní projektov spolufinancovaných Švajčiarskou vládou.
Výkon projektového manažmentu v rámci najväčších vodohospodárskych projektov ISPA a Kohézneho fondu ako napr. ISPA Poprad, ISPA Martin, ISPA Žilina, ISPA Piešťany, KF Šamorín, KF Galanta, KF Stará Ľubovňa, KF Veľká Lomnica, KF Leopoldov-Červeník a pod.
Spracovanie projektových dokumentácií (stavebné zámery verejných prác, expertízne posudky, štúdie, dokumentácie pre územné a stavebné konanie, realizačné dokumentácie) vodovodov, stokových sietí ako aj čistiarní odpadových vôd a úpravní vôd.
Copyright © 2005, ADConsult, a. s.