MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI

Medzinárodné skúsenosti a kontakty garantujú štatutári spoločnosti, ktorí študovali na popredných zahraničných univerzitách a dlhšie odborne pôsobili v zahraničí: vo Veľkej Británii, Švačiarsku a Kanade, čo determinuje aj odborné zameranie, jazykové znalosti (angličtina, nemčina) a bohaté kontakty firmy na zahraničné konzultačné spoločnosti ako napr. EAWAG Dübendorf (Švajčiarsko), Danish Hydraulic Institute (Dánsko), National Water Research Institute (Kanada), Delft Hydraulics (Holandsko), Carl Bro Group (Dánsko), Safege (Belgicko), Witteveen+Bos (Holandsko), Ramboll (Dánsko), a iné. Zástupcovia spoločnosti sú pravidelne pozívaní do medzinárodných tímov expertov pri riešení projektov v oblasti racionálneho využívania vôd a ochrany životného prostredia.

Copyright © 2005, ADConsult, a. s.