O NÁS

AD Consult, a.s. bola založená v roku 2003 ako nezávislá konzultačná a projektová kancelária s hlavným zameraním na prípravu a manažment projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Spoločnosť postupne rozšírila svoje aktivity o verejné obstarávanie uvedených projektov. Členovia spoločnosti sa ďalej špecializujú v oblasti zmluvného manažmentu na projektoch realizovaných podľa zmluvných podmienok FIDIC.

AD Consult, a.s. je riadnym členom Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov SACE, kde má zastúpenie aj v Registri rozhodcov. Spoločnosť je ďalej členom profesných organizácií ako napr. Slovenskej komory stavebných inžinierov SKSI a Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej Republiky. Spoločnosť zastrešuje odborne spôsobilé osoby (OSO) na zabezpečenie verejného obstarávania.

V roku 2010 sa firma presťahovala do vlastných priestorov a od roku 2011 je držiteľom certifikátu podľa ISO 9001.

Copyright © 2005, ADConsult, a. s.